BƯỚC 1

Đo chiều rộng của thanh rèm theo đơn vị cm. Hãy nhớ loại trừ khung rèm hoặc nắp trang trí.

BƯỚC 2

Đo chiều cao rèm tính bằng cm từ cột đến điểm cửa sổ rèm mong muốn của bạn. Tốt nhất, rèm cửa của bạn nên kết thúc cao hơn sàn nhà 3 cm..

BƯỚC 3

Nhập thông tin chi tiết về phép đo trong phần “Kích thước tùy chỉnh” trên trang web Rèm QA và đặt hàng. Để chắc chắn bạn hãy goi điện cho chúng tôi nhằm tư vấn chính xác nhất cách đo nhé!

Xem Video dưới đây để hiểu rõ hơn! Chúng tôi sẽ làm việc còn lại khác, bao gồm tính toán các nếp gấp và các điều chỉnh khác cần thiết để tạo ra cặp rèm cửa hoàn hảo của bạn. Bạn chắc chắn sẽ hài lòng!